ZOBORSKÝ SKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK

http://zoborskyklastor.sk/

www.facebook.com/zoborskyspolok.sk

 

Zoborský skrášľovací spolok  je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny, založeného v roku 1888, ktorého cieľom bolo ovplyvňovať novú výstavbu. Tento spolok bol rok po vzniku premenovaný na Zoborský skrášľovací spolok. Dnes spolok pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty. Vyhľadajte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame.

Navštívte nás na Kamenná 65, Nitra. Viď Kontakt

 

 

Z histórie

Zoborského skrášľovacieho spoloku

V 1888 bol založený Nitriansky skrášľovací spolok Chmeľovej doliny s cieľom ovplyvňovať novú výstavbu.

Predsedom bol kanonik Gabriel Ceisel mal 136 členov, rok po vzniku sa premenoval na Zoborský skrášľovací spolok.

 Činnosť spolku  bola zameraná aj na - úprava ciest, chodníkov, oddychových plôch pre turistov a samozrejme zelene povedľa  ciest. Sám biskup daroval každý rok pre spolok 25 forintov, z dôrazom v prvom rade uprednostniť Chmeľovu dolinu a zvyšok  na ostatné časti.

V r. 1888 po založení Skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny sa konal juniáles v Zoborskom kláštore a 4 tanierový komplet obed vrátane dezertu stál 1 forint a 10 grajciarov. V roku 1898 pri príležitosti posvätenia nového oltára v kaplnke  sv. Urbana na Zobore sa konala slávnosť, kde ponúkali obed za 1 forint. Pri založení spomínaného spolku bolo ročné členské 1 forint ale už o dva roky sa zvýšilo na 2 forinty.

Čestnými členmi spolku boli biskup Imrich Bende a hlavný župan Viliam Túróczy.  Prispeli členským po 25 Forintov. Okrem toho bolo ďalších 12 čestných členov, ktorí platili príspevok 2 Forinty a 160 riadnych členov platiacich príspevok 1 forint. Zoborský skrášľovací spolok mal v roku 1889 spolu 198 riadnych členov.

Na členskom v roku 1889 vybral 737 Forintov a zdarov a pomoci členov získal ďalších 816 Forintov a 68 Grajciarov, spolu 1 553 Forintov a 68 Grajciarov. Z toho boli vykonané práce v sume 1 317 Forintov a 94 Grajciarov, v peňažnom ústave zostalo 235 Forintov a 74 Grajciarov.

Obyvatelia Nitry prejavovali od počiatku svojim patrónom veľkú úctu. Po morovej epidémii v roku 1739, kedy zahynula štvrtina obyvateľov mesta, miestny kult doplnili o prísny pôst, ktorý dodržiavali každoročne 16. júla. V 17. júla konali  púť k Svoradovej jaskyni, ktorú Zoborský skrášľovací spolok v roku 1898 dal upraviť na kaplnku. Umiestnil v nej drevený oltárik a obraz pustovníkov. Vchod do jaskyne dal uzavrieť oceľovou mrežou.

               

    V júni 2013 sme založili  občianske  združenie ktorého cieľom je starostlivosť o kultúrne dedičstvo predkov v mestskej časti Nitra – Zobor a jeho rozvoj v terajšej dobe. Obnovený Zoborský skrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Nitrianskeho skrášľovacieho spolku Chmeľovej doliny, založeného v roku 1888. Prvou aktivitou bolo zhotovenie a umiestnenie informačnej tabule o Zoborskom kláštore, za pomoci RNDr. Mariána Samuela z AÚ SAV Nitra, Špecializovanej nemocnice sv. Svorada /ruiny kláštora sa nachádzajú na ich pozemku/ a Mesta Nitra, za podpory viceprimátora Jána Vanča. Plánujeme prispieť k revitalizácii územia bývalého kláštora, konzervácii ruín a jeho sprístupnenia verejnosti. V krátkodobom horizonte chceme obnoviť kaplnku v Svoradovej jaskyni, aby bola dôstojným miestom na modlitbu a zamyslenie sa.

               

 

Nitra 17.9.2013

 

 

Aktuálne informácie

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

22.9.2016 od 17.00 hod.

areál ruín kláštora na Zobore

17.00 hod. Prehliadka ruín , zraz pri fontáne.

18.00 hod. Divadelné pásmo o živote pustovníkov spod Zobora v podaní žiakov a študentov Spojenej katolíckej školy v Nitre.

viac informácií:

sk-sk.facebook.com/zoborskyspolok

 

Informácie o ZSS v médiách

http://agentury.sme.sk/c/7644995/na-jar-sa-zacne-konzervacia-ruin-klastorneho-kostola-sv-jozefa-na-zobore.html

http://www.cetv.sk/arch%C3%8Dv/region/region/video7.html 

NitraDeň internetové noviny:

http://nitraden.sk/spoznaj-svoje-mesto/poznaj-svoje-mesto-areal-zoborskeho-klastora/

http://nitraden.sk/novinky/zoborsky-klastor-bude-sucastou-europskej-cyrilo-metodskej-kulturnej-cesty/

http://nitraden.sk/historia-nitry/zdravotnictvo-zobor-nedela/

http://nitraden.sk/podujatia/v-utorok-sa-konala-prednaska-na-temu-vinohradnictvo-vinarstvo-na-zobore-spojena-bola-s-degustaciou/

http://nitraden.sk/novinky/na-jar-buduceho-roka-sa-ma-zacat-obnova-zoborskeho-klastora/

http://nitraden.sk/podujatia/kniha-zobor/

http://nitraden.sk/novinky/po-siedmich-rokoch-badania-uzrie-tento-mesiac-svetlo-sveta-kniha-o-historii-zobora/

http://nitraden.sk/novinky/mestske-zastupitelstvo-rokovalo-o-revitalizacii-klastora-na-zobore/

http://nitraden.sk/novinky/po-siedmich-rokoch-badania-uzrie-tento-mesiac-svetlo-sveta-kniha-o-historii-zobora/

http://nitraden.sk/spoznaj-svoje-mesto/poznaj-svoje-mesto-pred-140-rokmi-napadla-zoborske-vinice-fyloxera/

http://nitraden.sk/magazin/pozrite-si-zaujimavosti-o-zoborskom-klastore/

http://nitraden.sk/magazin/spoznaj-svoje-mesto-detviansky-kriz-na-zobore/

http://nitraden.sk/magazin/poznaj-svoje-mesto-naucny-chodnik-hradisko-zobor-priblizujeinformacna-tabula/

http://nitraden.sk/novinky/zoborsky-skraslovaci-spolok-sa-rozhodol-riesit-problematicke-parkovanie-v-okoli-nemocnice-na-zobore/

http://nitraden.sk/magazin/zoborske-jazierko-kedysi-teraz-spoznaj-svoje-mesto-1/

http://nitraden.sk/novinky/pocas-svatourbanskych-zoborskych-slavnosti-si-mohli-nitrania-prezriet-ruiny-klastora-sv-jozefa/

http://nitraden.sk/magazin/spoznaj-svoje-mesto-historia-zoborskeho-klastora-benediktinsky-klastor-sv-hipolyta/

http://nitraden.sk/magazin/poznaj-svoje-mesto-historia-zoborskeho-klastora-ii-kamalduli-klastor-sv-jozefa/

http://nitraden.sk/magazin/poznaj-svoje-mesto-historia-zoborskeho-klastora-iii-osud-klastora-po-roku-1782/

http://nitraden.sk/novinky/tento-rok-mali-vzniknut-dve-nove-knihy-o-zobore/  

TV Nitrička  NITRIANSKE DEJINY:

Nitrianske dejiny č. 11    Župný dom

http://www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.-11-zupny-dom.html?page_id=4420

Nitrianske dejiny č. 10     Katedrála sv. Emeráma

http://www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.-10-katedrala-sv.-emerama.html?page_id=4272

Nitrianske dejiny č. 9     Mince a finančníctvo časť 2:

http://www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.-09-mince-a-financnictvo-cast-2.html?page_id=4231

Nitrianske dejiny č. 9     Mince a finančníctvo časť 1:

http://www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.-08-mince-a-financnictvo-cast-1.html?page_id=4222

www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.7.html?page_id=4222

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/u-nas-doma/dejiny-nitry-benediktini.html?page_id=3979

http://www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.-5-2014.html?page_id=3846

http://www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.4-2014.html?page_id=3782

www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.3-2014.html?page_id=3732

http://www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.-2-2014.html?page_id=3692

http://www.tvnitricka.sk/nitrianske-dejiny/nitrianske-dejiny-c.-1-2014.html?page_id=3625

 

Sme Nitrianske noviny:

http://nitra.sme.sk/c/7695687/ladislav-belas-oslavil-85-narodeniny.html

http://nitra.sme.sk/c/7687545/v-nitre-vypustaju-jazero-policia-hlada-dokazy.html

http://nitra.sme.sk/c/7570534/ruiny-kostola-v-areali-zoborskej-nemocnice-zakonzervuju.html

http://agentury.sme.sk/c/7644995/na-jar-sa-zacne-konzervacia-ruin-klastorneho-kostola-sv-jozefa-na-zobore.html

http://nitra.sme.sk/c/7529336/unikatom-knihy-zobor-je-odtlacok-pecate-opatstva.html

http://nitra.sme.sk/c/7512319/prednaska-s-degustaciou-vin.html

http://nitra.sme.sk/c/7358209/v-areali-nemocnice-na-zobore-sa-rozpadaju-ruiny-klastora.html

http://nitra.sme.sk/c/7135020/aktivisti-chcu-spristupnit-klastor-na-zobore.html

http://nitra.sme.sk/c/6973621/chcu-zveladit-svoradovu-jaskynu-a-ruiny-klastora.html

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stretnutie Zoborčanov opätovne v Gustose | moja Nitra

http://spravy.mojanitra.sk/stretnutie-zoborcanov-opatovne-v-gustose/nitra.html?id_temy=902&zaradenie=10011&id_clanku=136018&action=clanky

 TV NITRIČKA - My sme tu doma

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/odcerpavanie-zoborskeho-jazierka.html?page_id=4441

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/zoborske-jazierko-bez-komentara.html?page_id=4465

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/ochrana-prirody-v-jarnom-obdobi.html?page_id=4460

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/lavicky-a-dalekohlad-na-pyramide.html?page_id=4459

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/kelti-v-nitre.html?page_id=4458

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/nemocnica-sv.-svorada-zobor.html?page_id=4399

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/konzervovanie-ruin-zoborskeho-klastora.html?page_id=4361

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/vinohradnictvo-na-zobore.html?page_id=4177

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/uvedenie-novej-publikacie-zobor.html?page_id=4138

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/zoborsky-skraslovaci-spolok.html?page_id=4089

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/aktuality/spravy-12.-14.2.2014.html?page_id=3637

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/aktuality/pribeh-zoborskeho-jazierka.html?page_id=3942

 

Zoborčania spomínali aj pri fotografiách - link :

http://nitra.sme.sk/c/7069743/zoborcania-spominali-aj-pri-fotografiach.html

Link na reportáž mojaNitra - Spomienky Zoborčanov:

http://spravy.mojanitra.sk/novorocne-stretnutie-zoborcanov/nitra.html?id_temy=902&zaradenie=10011&id_clanku=134819&action=clanky

Link na archív RTVS - TELEVÍKEND

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/145?date=10.01.2014

RTVS 2 relácia i o ZOBORSKOM KLÁŠTORE

http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/2425?date=13.07.2014

 

Nitrianske ECHO

http://echo.sme.sk/echo/nitra/20150306/

http://echo.sme.sk/echo/nitra/20150306/

http://echo.sme.sk/echo/nitra/20141010/

http://echo.sme.sk/echo/nitra/20140110/

http://echo.sme.sk/echo/nitra/20140131/

                                                                                                  http://echo.sme.sk/echo/nitra/20140411/

                                                                                                 http://echo.sme.sk/echo/nitra/20140314/

 

 ZSS začal bojovať o záchranu zoborského kláštora, Nitra kultúrno spoločenský mesačník

http://www.nitra.sk/e107_files/files/oktober_2013,.pdf?t=1380703641

Zoborský skrášľovací spolok - Rádio Lumen 22.8.2013

www.zobor.fara.sk/index.php/program-vo-farnosti/zoborsky-skraslovaci-spolok

Výsledky archeologického výskumu Zoborského kláštora

www.zobor.fara.sk/index.php/historia/zoborsky-klastor-v-nitre

História mestskej časti Zobor

www.zobor.fara.sk/index.php/historia/historia-mestskej-casti-nitra-zobor

História kláštora na Zobore

www.zobor.fara.sk/index.php/historia/historia-klastora-na-zobore

Cyklus prednášok o Zobore