Sv. omša 25.5.2017 po viac ako 200 rokoch v kláštornom Kostole sv. Jozefa, hlavný celebrant Mons. L. Belás

Sv. omša 25.5.2017 po viac ako 200 rokoch v kláštornom Kostole sv. Jozefa, hlavný celebrant Mons. L. Belás