Areál, kde sa v 9.-15. stor. nachádzal Kláštor sv. Hypolita a v 17. - 18. stor. Kláštor sv. Jozefa

Areál, kde sa v 9.-15. stor. nachádzal Kláštor sv. Hypolita a v 17. - 18. stor. Kláštor sv. Jozefa