Naša činnosť

Cieľom občianskeho  združenia je starostlivosť o kultúrne dedičstvo predkov v mestskej časti Nitra – Zobor a jeho rozvoj v terajšej dobe.  Vyvíja aktivity na podporu zachovania historických objektov, ich rekonštrukcie, opravy a starostlivosť o ne, ako i o prírodu a vinohrady. Občianske združenie metodicky pôsobí a vytvára zázemie pre presadzovanie zachovania kultúrneho dedičstva s dôrazom na citlivý prístup k riešeniu zachovania technických a prírodných pamiatok a lokalít. Združenie spolupracuje  s inými združeniami, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti s podobným poslaním a cieľom.

 


Aktivity
  • Vytvorenie a osadenie informačnej tabule o zoborskom kláštore.Informačný panel bol slávnostne odhalený 21.7.2013, po Slávnostnej sv. omši na počesť sv. Svorada - patróna mesta Nitry.
  • Svoradovu jaskyňu uprviť na kaplnku tak, ako to vykonal Zoborský skrášľovací spolok v roku 1898.
  • Zakonzervovanie ruín Kostola sv. Jozefa - Kamandulský kláštor
Dobrovoľníctvo

Máte chuť pomáhať? Staňte sa členom OZ. Pomáhať môžete vo viacerých formách. Neustále hľadáme spolupracovníkov a odborníkov pre jednotlivé projekty. Ak ste časovo zaneprázdnení, a i napriek tomu chcete pomáhať našej organizácii, môžete nás podporiť finančnou hotovosťou, ktorej výška je len na Vás.


 

Fotogaléria: Naša činnosť

Táto fotogaléria je prázdna.