Regionálna výchova - školy

 

Z O B O R S K Ý  K L Á Š T O R

  Regionálna výchova

 TIC Nitra ponúka organizovanie atraktívnej  školskej exkurzie 

infotel: +421 37  16 186

tel.: +421 37  741 09 06

https://www.nisys.sk/www/content/nisys/regionalna-vychova/0/1366

 

 

Prehliadka

Areál kláštora je voľne prístupný pre verejnosť turistickým chodníkom označeným žltou značkou od Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, Kláštorská ulica 134, konečná MHD č. 1, 9, 25. TIC Vám ponúka za úhradu prehliadku so sprievodcom.

Každá základná škola z Nitry si môže vybrať dve bezplatné prehliadky so sprievodcom. Jednu pre 1. stupeň a druhú pre 2. stupeň. V rámci  prehliadok sú pripravené rôzne  vedomostné aktivity a súťaže.

 

Ponuka tematickej prehliadky so sprievodcom  ZOBORSKÝ KLÁŠTOR :


 Zoborský kláštor - Hlavná kláštorná budova Kláštora sv. Jozefa, zreštaurované ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa, príbytku kamaldulského mnícha, archeologické nálezy .                    

 Zážitková expozícia – archeologické nálezisko, náučný chodník Zoborský kláštor /(flóra, fauna, geológia zoborských vrchov), pexeso, puzzle, odfoť sa a iné zaujímavosti.                                                                 

Okolie - Svoradov prameň, Svoradova jaskyňa, Zoborská lesostep. 

Vhodné pre výučbu predmetov:  história – dejepis,  literatúra, náboženstvo, etika, občianska náuka, náuka o spoločnosti,  geografia, botanika, biológia, vlastiveda, prírodoveda.

Doprava

Prostredníctvom spoločnosti Arriva je možné zaistiť prepravu pedagógov, žiakov a  študentov  s maximálnym  komfortom a pohodlím špeciálnym spojom, ktorý zastane rovno pred školou alebo na najbližšom možnom mieste podľa situácie a dopravných možností.  Všetci študenti a žiaci platia  dopravu iba v obvyklej  cene autobusového lístka podľa sadzobníka prepravcu, je to veľmi výhodná ponuka, prepravné je platné na cestu tam i späť, teda platia iba jednu taxu. Čipové  MHD karty neplatia.   (Platí sa celková suma za  autobus.)

 

 Kontaktujte: Arriva dispečing: 037 659 9242, 0903 996 613 pán Vladimír  Šimko. Objednávku je potrebné dať i písomne mailom na  vladimir.simko@arriva.sk.

 

O záchranu Národnej kultúrnej pamiatky sa stará Zoborský skrášľovací spolok  www.zoborskyklastor.sk ,

www.facebook.com/zoborskyspolok , Ján Kratochvíl 0903 724 764.

 

 

 

Objednávka na prepravu Nitra – Zoborský kláštor

 

 

Škola:                         ...............................................................................................................

 

Dátum:                       .......................................................

 

Hodina pristavenia:   .......................................................

 

Miesto pristavenia:    .................................................................................................................

 

Hodina a miesto pristavenia pre návrat : ...................................................................................

 

Zodpovedný pedagóg – meno: ...................................................................................................

 

                                      kontakt tel.: .....................................  e-mail:........................................

 

 

 

 

 

 

Nitra:  ...........................                                                        ...........................................

                                                                                                            Podpis

 

 

 

 

 

O záchranu Národnej kultúrnej pamiatky sa stará Zoborský skrášľovací spolok  www.zoborskyklastor.sk