Kontakt

Zoborský skrášľovací spolok
Kamenná 65
949 01 Nitra

Tel.:

E-mail: zoborskyspolok@gmail.com

IČO:    42335205

    Predsedníctvo OZ Zoborský skrášlovací spolok

Predseda:            Ing. Ján Kratochvíl

Podpredsedovia: prof. Ing. Imrich Točka, CSc.

                              Ján Lenický

Členovia:             Ing. Peter Demo

                             Ing. arch. Ivan Málek

 

Čestný predseda:    Mons. Ladislav Belás, titulárny zoborský opát